اساسنامه انجمن حقوق هسته ای ایران

مجمع عمومی اعضا    
فصل اول - کلیات و اهداف :
ماده ۱
نام سازمان مردم نهاد مورد نظر انجمن حقوق هسته ای ایران است که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار " انجمن " نامیده می شود.
ماده ۲
نوع فعالیت: کلیه فعالیتهای انجمن غیرسیاسی و غیرانتفاعی غیردولتی بوده و در موضوع امور زیرساختی توسعه با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.
ماده ۳
محدوده فعالیت انجمن در سطح ملی است.
ماده ۴
محل : مرکز اصلی انجمن دراستان : تهران - شهرستان تهران به نشانی : تهران، خیابان انقلاب، خیابان وصال، خیابان نایبی، پلاک ۲۳ واقع است و در صورت لزوم می تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه یا دفترنمایندگی ایجاد نماید.
ماده ۵
تابعیت
انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.
ماده ۶
مدت فعالیت انجمن از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود می باشد.
ماده ۷
دارایی اولیه انجمن اعم از منقول و غیرمنقول مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال می‌باشد که از سوی هیأت موسس تماماً پرداخت شده و در اختیار انجمن قرار گرفته است.
ماده ۸
هیأت موسس انجمن اشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل قیام نموده‌ اند و بعد از تأسیس تحت عنوان موسس مسوولیتی نخواهند داشت.
ماده ۹
اهداف انجمن عبارتند از :
الف : کلیات
۱- ارتقا آگاهی های عمومی در حوزه حقوق هسته ای و از این طریق افزایش پذیرش عمومی جامعه نسبت به انرژی هسته ای به عنوان یک ضرورت؛

۲-ارتقا سطح آگاهی عمومی در خصوص اصول پذیرفته شده بین المللی حقوق هسته ای و ارتباط این اصول با حقوق اساسی، حقوق عمومی، حقوق بین الملل، حقوق اداری، حقوق محیط زیست، حقوق کیفری، حقوق بشر، حقوق مدنی، حقوق اجتماعی-اقتصادی و حقوق شهروندی؛

۳- بررسی، ارزیابی، تحلیل و پیگیری مسائل و موضوعات حقوقی در خصوص استفاده امن، ایمن و صلح جویانه از انرژی هسته ای و منابع پرتو از طریق تبادل تجارب، اطلاعات و آگاهی ها بین اعضای انجمن و همکاری با سایر نهادها و سازمانهایی که چنین اهدافی دارند؛

۴-ارتقا سطح دانش تخصصی و حرفه ای و افزایش اطلاعات و تجارب در زمینه حقوق هسته ای در کشور؛

۵-ارائه پیشنهاد و خدمات مشورتی به نهادهای قانونگذار، سیاستگذار و تصمیم ساز کشور در حوزه های مربوط به انرژی هسته ای و حقوق هسته ای؛

۶-همکاری با سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی مرتبط با حوزه های مختلف انرژی هسته ای و حقوق هسته ای؛

۷-شناسایی مشکلات موجود در حوزه حقوق هسته ای وکمک به سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی، اشخاص حقیقی و حقوقی و عموم مردم در جهت حل آنها؛

۸- آموزش، اطلاع رسانی، توضیح و تبیین قوانین و مقررات، ضوابط و استانداردهای تدوین شده از طرف مراجع ذیصلاح برای عموم مردم و دست اندرکاران حوزه هسته ای؛

۹-انجام بررسی، ارزیابی و تحلیل های حرفه ای و تخصصی در حوزه های حقوقی و فنی مرتبط با ایمنی هسته ای، امنیت هسته ای، پادمان هسته ای ، مسئولیت مدنی هسته ای، مدیریت وضعیت اضطراری هسته ای، ایمنی پرتوی، حمل و نقل مواد هسته ای و پرتوزا، همکاریهای بین المللی هسته ای، واردات و صادرات مواد هسته ای و پرتوزا و تجهیزات مربوطه، فعالیتهای معدن کاری و کانه آرایی، انتقال فناوری هسته ای و مالکیت معنوی، مدیریت پسمان های هسته ای و پرتوزا خصوصاً در سطح بین المللی و رویه ها و تجارب دیگر کشورها و انتشار نتایج آنها در سطح کشور در جهت ارتقا آگاهی های عمومی و نیز استفاده از این اطلاعات در جهت بهبود و ارتقا تصمیمات اتخاذ شده در سطح نهادهای تصمیم ساز کشور ؛

۱۰- حمایت، تشویق و تجلیل از دست اندرکاران، پژوهشگران و استادان ممتاز حوزه حقوق هسته ای.

ب : روش اجرای هدف
۱-تشکیل نشست ها، همایش ها و جلسات تخصصی،گردهمایی عمومی، کنگره، سخنرانی، کنفرانس و برگزاری کارگاه های تخصصی و جلسات هم اندیشی؛

۲-تولید و انتشار کتاب، نشریه، مجله و محتوای اینترنتی در راستای موضوع فعالیت انجمن بصورت مستقل یا با مشارکت دیگر سازمان ها و نهادها یا موسسات عمومی دولتی یا غیر دولتی؛

۳-ارائه خدمات مشورتی به نهادهای قانونگذار، سیاستگذار و تصمیم ساز کشور در حوزه های مربوط به انرژی هسته ای و حقوق هسته ای؛

۴-تشویق، ترغیب، پیگیری، همکاری وارائه کمک فنی و حقوقی به سازمان ها، نهادها و مراجع قانونی در زمینه تدوین، توسعه، تقویت و هماهنگ سازی قوانین، مقررات، ضوابط و استانداردهای هسته ای بر اساس اصول پذیرفته شده بین المللی حقوق هسته ای و متناسب با ویژگی ها و مشخصه های فرهنگی، اجتماعی و حقوقی کشور، به منظور ایجاد چارچوب قانونی و حقوقی جامع،لازم، ضروری و مورد نیاز برای استفاده امن، ایمن و صلح جویانه از انرژی هسته ای و منابع پرتوی؛

۵-تشویق، ترغیب، پیگیری و همکاری در قالب اقدامات اجرایی و ارائه مشاوره به سازمان ها و نهادها و مراجع قانونی برای ایجاد سازوکار اداری، فنی و اجرایی ضروری و مورد نیاز برای اطمینان از استفاده امن، ایمن و صلح جویانه انرژی هسته ای از طریق پیشنهاد تشکیلات و سازوکارهای اداری، فنی و اجرایی متناسب با ساختار حقوقی و اداری کشور بر اساس اصول پذیرفته شده بین المللی در این زمینه؛

۶-همکاری با سازمان ها، وزارتخانه و نهادهای دولتی و غیر دولتی عمومی مرتبط با حوزه های مختلف انرژی هسته ای و حقوق هسته ای از طریق مشارکت و ارائه پیشنهاد برای رفع مشکلات و موانع موجود در مسیر انجام وظایف آنها و اظهار نظر و پیشنهاد راهکارهای مناسب در فرآیند برنامه ریزی مراجع دولتی و عمومی غیر دولتی؛

۷-ارائه مشاوره به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی دست اندرکار یا مرتبط با انرژی هسته ای و منابع پرتوی در حوزه های حقوق هسته ای؛

۸-سایر فعالیت های مرتبط با اهداف انجمن. موافقت مرجع صدور پروانه با انجام فعالیتهای مذکور در اهداف و شیوه های اجرایی به معنای اجازه فعالیت در خصوص مواردی که نیازمند کسب مجوز از دستگاههای خاص می باشد نیست بدیهی است انجام هرگونه اقدام در راستای اجرایی نمودن مواردی از اهداف و شیوه های اجرایی که مستلزم اخذ موافقت دستگاه خاص باشد منوط به دریافت مجوز از آن مرجع است.

ماده ۱۰
شرایط عضویت : شرایط لازم برای متقاضیان عضویت عادی : ۱- دارای مدرک کارشناسی یا بالاتر در یکی از حوزه های حقوق (ترجیحاً در حوزه حقوق بین الملل، حقوق عمومی، حقوق انرژی، حقوق محیط زیست، حقوق جزا )، فیزیک (ترجیحاً هسته ای، ذرات بنیادی و اتمی)، مهندسی هسته ای، پرتو پزشکی، مهندسی کاربرد پرتوها، شیمی (هسته ای، تجزیه، فرآیند)، مکانیک (سیالات و جامد)، برق، محیط زیست، زیست شناسی، کشاورزی، متالورژی و روابط بین الملل باشد؛ و علاقمند به حوزه های فعالیت یا اهداف انجمن باشد؛ و یا ۲- دارای مدرک کاردانی و حداقل ۷ سال سابقه فعالیت در یکی از حوزه های نظارتی هسته ای، مدیریت بحران یا مدیریت HSE را داشته و در یکی از حوزه های فعالیت یا اهداف انجمن ذیصلاح و صاحب نظر بوده باشد.
انواع عضویت : عضویت در انجمن به یکی از صورت های عضو موسس، عضو عادی و عضو افتخاری است.   اعضای موسس: ۱- مازیار عبداللهی پور به شماره ملی ۴۵۰۰۱۲۸۸۴۰ ، کارشناسی ارشد حقوق بین الملل ۲- حسن نادری به شماره ملی ۰۰۶۰۰۰۹۶۶۷ ، کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای ۳- جعفر مقدم به شماره ملی ۰۴۵۲۰۴۹۹۰۳ ، کارشناسی ارشد روابط بین الملل ۴- ناصر رحیمیان به شماره ملی ۰۰۵۰۴۹۸۳۹۸ ، کارشناسی فیزیک هسته ای ۵- محسن نجفی به شماره ملی ۰۰۴۱۳۰۸۶۳۸ ، دکترای شیمی ۶- علی گرشاسبی به شماره ملی ۰۰۶۳۵۵۳۰۷۴ ، کارشناسی ارشد حقوق بین الملل ۷- بهمن فلاحت راد به شماره ملی ۴۹۱۰۶۲۸۸۵۱ ، کارشناسی ارشد فیزیک ۸- رامین سبیلی به شماره ملی ۰۰۷۴۱۴۱۸۸۰ ، کارشناسی مدیریت فرهنگی ۹- فاطمه سادات موسوی ویائه به شماره ملی ۰۳۸۴۶۰۸۶۱۲ ، کارشناسی ارشد جامعه شناسی.  اعضای عادی: هر شخص حقیقی که حائز شرایط مندرج در این اساسنامه باشد می توانند تقاضای عضویت عادی خود را به انجمن ارائه نماید. تصمیم در خصوص پذیرش اعضای عادی توسط هیات مدیره صورت می گیرد. هر شخص متقاضی عضویت که درخواست او مورد پذیرش هیات مدیره قرار نگرفته است می تواند تقاضای تجدید نظر در تصمیم هیات مدیره را در نخستین جلسه عادی مجمع عمومی پس از درخواست خود مطرح نماید. تصمیم مجمع عمومی در این خصوص قطعی است. اعضای انجمن(موسس و عادی) موظف به پرداخت حق عضویت هستند و اعضای افتخاری الزامی به پرداخت حق عضویت ندارند. میزان این حق عضویت برای بار اول توسط مجمع عمومی موسس تعیین می گردد و پس از آن بصورت سالانه توسط هیات مدیره پیشنهاد و توسط مجمع عمومی به تصویب می رسد. پرداخت حق عضویت هیچ گونه حق و ادعایی نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نمی کند.   اعضای افتخاری: پیشنهاد عضویت شخصیت های که دارای مقام علمی و تخصصی ویژه ای در زمینه های مورد فعالیت انجمن باشند و یا به پیشبرد اهداف انجمن کمک های موثر و ارزنده ای نموده باشند ابتدائاً از طرف هیات مدیره در مجمع عمومی مطرح می گردد و در صورت تصویب مجمع عمومی، عنوان عضویت افتخاری انجمن به اطلاع آن ها رسانده می شود. اعضای افتخاری از پرداخت حق عضویت معاف هستند. عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد: ۱- استعفای کتبی عضو ۲- عدم پرداخت حق عضویت سالانه ۳- اقدامات مغایر با اصول و اهداف انجمن و یا تخلف عمده از اساسنامه که به تشخیص هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی منجر به اخراج از انجمن و لغو عضویت می گردد. هر عضوی که عضویت او به نحوی خاتمه یافته است، حق استفاده از آرم، علائم، عنوان، سربرگ یا مهر انجمن را ندارد.

فصل دوم : ساختار
ماده ۱۱
ارکان انجمن عبـارتنـد از ۱- مجمـع عمـومـی ۲- هیأت مـدیـره ۳- بازرس.
ماده ۱۲
مجمع عمومی مؤسس همان هیأت مؤسس بوده و وظایف ذیل را داراست:
۱- انجام اقدامات اولیه برای تاسیس؛
۲- تهیه طرح اساسنامه و تصویب آن؛
۳- انتخاب اولین مدیران و بازرسان انجمن.
تبصره ۱: اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی مؤسس در بار اول با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء بوده و در صورت عدم حد نصاب اکثریت لازم، دربار دوم با حضور یک سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت.
تبصره ۲: تصمیمات مجمع عمومی مؤسس با اکثریت دو سوم آراء حاضرین با تایید مرجع صدور پروانه و دستگاه تخصصی اتخاذ و رسمی می‌شود.
ماده ۱۳
مجمع عمومی عادی:
مجمع عمومی متشکل از کلیه اعضا می باشد و عالیترین مرجع تصمیم‌گیری است که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می‌گردد.
ماده ۱۴
مجمع عمومی عادی سالانه در دی ماه تشکیل خواهد شد. جلسه با حضور نصف به علاوه یک اعضا در بار اول رسمیت یافته و با حضور هر تعداد از اعضا در بار دوم تشکیل و رسمی خواهد بود.
تبصره ۱: اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی نصف به علاوه یک آرا حاضرین در جلسه رسمی مجمع می باشد مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که با رأی اکثریت نسبی خواهد بود. در صورتی که در دعوت نخست، اکثریت حاصل نشد، جلسه دوم به فاصله حداقل ۱۰ (ده) روز تشکیل و با هر تعداد از اعضای حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت.
تبصره ۲: مجمع عمومـــی عادی ممکنست به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیأت مدیـــره یا بازرس ( ها) یا به درخواست یک پنجم اعضاء - در صورتی که هیأت مدیره یا بازرس ظرف مدت ۲۰ روز به درخواست اعضاء مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید - تشکیل می گردد.
تبصره ۳: دعوت برای مجمع عمومی عادی از طریق درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشار حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۴۰ روز قبل از برگزاری مجمع و با دعوت کتبی صورت می‌پذیرد.
تبصره ۴: روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌ها روزنامه همشهری می‌باشد.
ماده ۱۵
وظایف مجمع عمومی عادی:
۱- انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان ( اصلی و علی البدل )؛
۲- استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس (ها)؛
۳- تعیین خط مشی کلی انجمن؛
۴- بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیات مدیره؛
۵- تصویب ترازنامه و بودجه انجمن؛
۶- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه ها؛
۷- عزل اعضای هیات مدیره و بازرسان؛
۸- تعیین حق عضویت؛
۹- تصویب انتشار نشریه.
ماده ۱۶
مجمع عمومی فوق‌العاده
مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:
۱- با درخواست اکثریت اعضای هیات مدیره یا بازرس؛
۲- با درخواست یک پنجم اعضاء در صورتیکه هیأت مدیره یا بازرس ظرف مدت ۲۰ روز به درخواست اعضاء مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید.
تبصره ۱: اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بار اول همان شرایط مجمع عمومی عادی می باشد و در بار دوم با حضور بیش از یک سوم اعضا که حق رأی دارند تشکیل می‌گردد.
تبصره ۲: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده با آرای دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .
ماده ۱۷
وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده:
۱- تصویب تغییرات اساسنامه؛
۲- بررسی و تصویب یا رد انحلال؛
۳- تغییر در میزان سرمایه؛
۴- انحلال قبل از موعد؛
۵- هرگونه تغییر در ماهیت.
ماده ۱۸
مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس ، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند.
تبصره ۱: اعضای هیأت رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیأت مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی انتخاب خواهند شد.
تبصره ۲: رئیس هیأت مدیره رئیس هیأت رئیسه مجمع عمومی خواهد بود مگر اینکه موضوع عزل یا انتخاب هیأت مدیره باشد.
تبصره ۳: مجامع عمومی عادی، عادی فوق العاده و فوق العاده با نظارت وزارت کشور برگزار می شود.
ماده ۱۹
هیات مدیره:
انجمن دارای هیات مدیره ای مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی‌البدل خواهد بود.
تبصره ۱ : جلسات هیات مدیره با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا حاضرین معتبر خواهد بود.
تبصره ۲ : شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات ضروریست و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا ۲ جلسه متوالی یا۳ جلسه متناوب در طول سال در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.
تبصره ۳ : دعوت از اعضای هیات مدیره می بایست حداقل ۷ روز قبل از تشکیل جلسه به صورت قانونی انجام پذیرد.
ماده ۲۰
در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیات مدیره یا بازرس عضو علی‌البدل برای مدت باقیمانده هیات مدیره یا بازرسی بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.
در صورتیکه تعداد هیات مدیره یا بازرســی به هر دلیل کمتر از تعداد اعضاء اصلی شود و ورود اعضاء علی البدل نیز موجب تکمیل آن نشود انتخابات مجدد مجمع عمومی حسب مورد به صورت عادی یا به صورت فوق العاده در مهلت قانونی جهت تکمیل تعداد باقیمانده اعضا برگزار خواهد گردید.
ماده ۲۱
هیات مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل ماهی ۱ بار تشکیل می‌گردد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد.
تبصره : نحوه تشکیل جلسه فوق‌العاده بموجب آئین‌نامه داخلی است که به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید.
ماده ۲۲
اعضای هیات مدیره در اولین جلسه ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می دهند از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود، حدود اختیارات آنها را اساسنامه یا آیین نامه‌‌ای که به تصویب مجمع عمومی اعضاء خواهد رسید مشخص می‌نماید.
تبصره ۱ : هیأت مدیره موظف است پس از تعیین سمتها، حداکثر تا یک هفته از بین خود یا خارج یک نفر را به سمت مدیر عامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند.
تبصره ۲ : مدیر عامل نمی تواند در عین حال رئیس هیأت مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم اعضای مجمع عمومی.
تبصره ۳ : هیات مدیره در هر موقع می تواند افراد فوق الذکر را از سمت های مذکور عزل کند.
تبصره ۴ : هیات مدیره در صورت لزوم می تواند سمتهای دیگری برای سایر اعضا هیات مدیره تعریف نماید.
ماده ۲۳
هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد اعضاء هیأت مدیره برای دوره های بعدی بلامانع است.
ماده ۲۴
هیات مدیره نماینده قانونی انجمن بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه به شرح ذیل می باشد:
حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول، رسیدگی به حسابها، پرداخت دیون و وصول مطالبات، اجرای مصوبات مجامع عمومی ، افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی ، تعقیب جریانات قضائی و اداری و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم ، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن ، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش (مصالحه) و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل و سایر وظایفی که بر اساس اساسنامه به هیات مدیره واگذار گردیده. به طور کلی هیات مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد پس از تصویب مجمع به نام انجمن انجام دهد.
همچنین هیأت مدیره موظف است ۳ ماه قبل از پایان تصدی خود، از مجمع عمومی عادی به منظور انتخابات هیأت مدیره و بازرس جدید دعوت نماید. هیأت مدیره قبل از درج آگهی در روزنامـــه کثیر الانتشار باید دستور کار مجمع عمومی، زمان و مکان برگزاری و فهرست اسامی اعضا را به تایید مرجع صدور پروانه برساند و حداقل ۴۰ روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به مرجع صدور پروانه اعلام نماید.
تبصره ۱ : جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی اعضاء است ، هیات مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور مشروط به رعایت حدود اهداف و اساسنامه را دارا می باشد.
تبصره ۲ : هیات مدیره پس از تصویب می‌تواند در انجام معاملات و یا پرداخت هزینه‌های جاری انجمن تا مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بدون تصویب مجمع عمومی رأساً اقدام نماید.
ماده ۲۵
انجمن دارای ۱ نفر بازرس اصلی و ۱ نفر بازرس علی‌البدل می باشد که در مجمع عمومی عادی با رأی کتبی و برای مدت یکسال انتخاب می گردند. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.
ماده ۲۶
اشخاص ذیل نمی توانند بعنوان بازرس انتخاب شوند.
۱- کسانی که به علت ارتکاب جرم و به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کلاً و یا بعضاً محروم شده باشند؛
۲- مدیران و مدیر عامل انجمن؛
۳- اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم؛
۴- همسر اشخاص مذکور دربند ۲ .
ماده ۲۷
وظایف بازرس به شرح ذیل است :
۱- بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی؛
۲- مطالعه گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی؛
۳- گزارش هر گونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی؛
۴- اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارایی ، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیات مدیره و مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند؛
۵- سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است.
تبصره : بازرس می تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیات مدیره شرکت نماید.
ماده ۲۸
بازرس می تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات انجمن انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی را بنماید.
ماده ۲۹
هیأت مدیره و بازرسان تا زمانیکه جانشین آنها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده اند در مسئولیت خود باقی خواهند بود.
ماده ۳۰
مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی انجمن است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره و اساسنامه به وی تفویض می گردد نماینده محسوب شده و از طرف انجمن حق امضاء دارد.
تبصره ۱ : عزل مدیرعامل از اختیارات هیأت مدیره می‌باشد که باید مستند و مدلل باشد.
تبصره ۲ : دوره تصدی مدیر عامل از مدت مسؤولیت هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود و لیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می باشد. مدیر عامل در صورت انقضا مدت تصدی موظف است تا تعیین جانشین، وظایف محوله را انجام دهد.
تبصره ۳ : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیأت مدیره و با مهر انجمن معتبر خواهد بود.
ماده ۳۱
مدیرعامل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئولیتهای ذیل می باشد:
۱- نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی؛
۲- استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیات مدیره؛
۳- نگهداری دارایی ، اموال ، حسابها ، اسناد و دفاتر موسسه؛
۴- اعمال اختیاراتی که بصورت موردی یا مقطعی از جانب هیأت مدیره به وی تفویض شده باشد؛
۵- ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش ، بهبود و هماهنگی در فعالیتهای انجمن به هیأت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی؛
۶- تهیه پیشنویس ترازنامه ، بودجه ، خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیأت مدیره و ارسال به مجمع عمومی؛
۷- تهیه پیش نویس آئین نامه های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری در هیأت مدیره؛
۸- نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب ، نمایندگی ها و دفاتر پس از طی مراحل قانونی؛
۹- پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذکر علل موجه برای تصویب به هیأت مدیره؛
۱۰- انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه به مدیرعامل محول شده یا بشود.
ماده ۳۲
حقوق و مزایای مدیرعامل بوسیله هیأت مدیره تعیین می شود.
در صورتی که مدیرعامل از اعضای هیأت مدیره نباشد بدون داشتن حق رای می تواند در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید.
فصل سوم : بودجه و مواد متفرقه
ماده ۳۳
بودجه انجمن از طریق ذیل تأمین می‌شود :
الف) هدیه، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیردولتی.
ب) وقف و حبس.
پ) وجوه حاصل از فعالیتهای انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه سازمان و این آئین‌نامه.
ت) حق عضویت در سازمان.
ماده ۳۴
انجمن مکلف است درآمد و هزینه ها را در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن را همراه با گزارش عملکرد اجرایی حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع صدور پروانه ارایه نماید. چنانچه مرجع مذکور در طول سال حسب مورد درخواست گزارش مالی یا اجرایی نماید انجمن موظف به ارایه آن است.
تبصره ۱ : هیات مدیره مکلف است نسبت به افتتاح حساب بانکی در یکی از بانک های رسمی اقدام نموده و کلیه درآمدهای حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف نماید و وجوه مازاد بر هزینه ها را در همان حساب نگهداری کند.
تبصره ۲ : سال مالی انجمن منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان آذر ماه ختم می‌شود به استثناء سال مالی اول که از بدو تاسیس لغایت اسفندماه همان سال خواهد بود.کلیه مدارک ، پرونده ها و مکاتبات در دفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود.
تبصره ۳ : مکاتبات رسمی انجمن با امضای مدیر عامل صورت می‌پذیرد.
تبصره ۴ : مصوبات و صورتجلسات هیأت مدیره در دفاتر مخصوصی به ترتیب تاریخ ، ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.
ماده ۳۵
هیأت مدیره مکلف است هر گونه تغییر یا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید و در صورت موافقت مرجع صدور پروانه به تصویب مجمع عمومی رسانده و نتیجه آن را برای انجام تشریفات اداری ثبت، به مرجع صدور پروانه اعلام نماید.
ماده ۳۶
هیآت مدیره مکلف است تغییرات نشانی اعم از محل، شماره های تماس و پست الکترونیکی و دیگر موارد مشابه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید.
ماده ۳۷
انجمن دارای سربرگ، مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیأت مدیره و برابر مقررات تهیه خواهد شد . هیآت مدیره مکلف است نمونه سربرگ، مهر و آرم تهیه شده را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارسال نماید.
تبصره : هیأت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسؤلیت قانونی دارد.
ماده ۳۸
انحلال : در صورت انحلال انجمن مجمع عمومی فوق العاده حداقل ۳ نفر را بعنوان هیات تصفیه انتخاب و این هیات موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حسابها و تصفیه بدهی ها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارایی مسلم اعم از منقول و غیر منقول دارایی انجمن را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برساند. هیات مذکور موظف است نتیجه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارائه نماید.
تبصره ۱ : مجمع عمومی فوق‌العاده موظف است دارایی سازمان را پس از انحلال که با نظارت مرجع صدور پروانه به یکی از سازمانهای مردم‌نهاد با موضوع فعالیت مشابه تعیین می‌گردد، واگذار نماید.
تبصره ۲ : تصفیه امور مربوط به انجمن بر طبق مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه صورت خواهد پذیرفت.
تبصره ۳ : هیات تصفیه از بین خود یک نفر را بعنوان مدیر تصفیه انتخاب می نماید.
تبصره ۴ : مدیر تصفیه موظف است یک نسخه از گزارش تصفیه را به مرجع صدور پروانه و ثبت شرکتها ارائه نماید.
ماده ۳۹
چنانچه فعالیتهای مندرج در اهداف این اساسنامه نیازمند کسب مجوز خاص از سایر دستگاه های دولتی باشد، انجمن موظف است نسبت به کسب مجوز مورد نظر اقدام نماید.

ماده ۴۰
به مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر اساس آئین‌نامه ذیربط تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم‌نهاد و عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد.
ماده ۴۱
این اساسنامه مشتمل بر ۳ فصل و ۴۱ ماده و ۳۴ تبصره در نشست مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۳  مجمع عمومی موسس به تصویب رسید.