خبر ۱:  ۱۳۹۶/۰۸/۲۲

برگزاری کنفرانس بین المللی حفاظت فیزیکی از مواد هسته ای و موسسات هسته ای:

کنفرانس بین المللی حفاظت فیزیکی از مواد هسته ای و موسسات هسته ای (The International Conference on the Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear facilities) از روز دوشنبه۲۲ آبان ماه ۱۳۹۶ ( ۱۳ اکتبر ۲۰۱۷ ) به مدت ۵ روز و با حضور ۸۰۰ نفر از نمایندگان دولت ها ، مراجع قانونی هسته ای ، موسسات هسته ای، دانشگاه ها، صنایع و جامعه مدنی در مقر اصلی آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین تشکیل شده است.
قرار است تا در این کنفرانس تجربیات، چالش ها و درسهای آموخته شده با هدف تقویت حفاظت از مواد هسته ای و موسسات هسته ای در برابر سرقت و خرابکاری به اشتراک گذاشته شود.
این کنفرانس توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی  و با همکاری سازمان بین‌المللی پلیس جنایی(اینترپل)، انستیتو حمل و نقل هسته ای جهانی (World Nuclear Transport Institute (WNTI)) و انستیتو جهانی امنیت هسته ای (World Institute for Nuclear Security (WINS)) سازماندهی شده است.

 منبع: سایت آژانس بین المللی انرژی اتمی

https://www.iaea.org/newscenter/news/conference-on-the-protection-of-nuclear-material-and-facilities-commences-in-vienna